Nama : Agussalim Wahid, SE.

Jabatan : Ketua KPU Kota Palu Periode 2018 – 2023.

 

Nama : Nurbia, SH, MH.

Jabatan : Anggota KPU Kota Palu Periode 2018 – 2023.

 

Nama : Iskandar Lembah, S.Sos.

Jabatan : Anggota KPU Kota Palu Periode 2018 – 2023. 

Nama : Idrus, SP, M.Si.

Jabatan : Anggota KPU Kota Palu Periode 2018 – 2023.

 

Nama : Dr. Risvirenol, SS.

Jabatan : Anggota KPU Kota Palu Periode 2018 – 2023.

 

 

X